• Xe nâng người thẳng đứng 14m JLG 41AM
 • Dimensional

  Wheel Size - Front Caster

  15 x 5 cm

  Ground Entry Height

  0.48 m / 1 ft 7 in.

  Chiều cao máy (Machine Height)

  2.64 m / 8.7 ft

  Chiều dài máy (Machine Length)

  1.46 m / 4.8 ft

  Chiều rộng máy (Machine Width)

  0.74 m / 2.4 ft

  Outrigger Footprint Length

  2.13 m / 7 ft

  Outrigger Footprint Width

  2.18 m / 7.2 ft

  Platform Dimension A

  0.66 m / 2.2 ft

  Platform Dimension B

  0.66 m / 2.2 ft

  Platform Height

  12.42 m / 40.7 ft

  Wheel Size - Rear

  25 x 5 cm

   

  Reach

  Chiều cao sàn (Platform Height)

  12.42 m / 40.7 ft

  Chiều cao làm việc (Working Height)

  14.42 m / 47.3 ft

   

  Performance

  Outriggers Up Max Lift Height

  12.44 m / 40.8 ft

  Outriggers or Stabilizers

  Yes

  Tải trọng (Platform Capacity)

  135 kg / 297.6 lb

   

  General

  Khối lượng máy (Machine Weight-AC)

  499 kg / 1100.1 lb

  Machine Weight-DC

  558 kg / 1230.2 lb

   

 • Ảnh
  • Xe nâng người thẳng đứng 14m JLG 41AM
 • Thông số kỹ thuật

  Dimensional

  Wheel Size - Front Caster

  15 x 5 cm

  Ground Entry Height

  0.48 m / 1 ft 7 in.

  Chiều cao máy (Machine Height)

  2.64 m / 8.7 ft

  Chiều dài máy (Machine Length)

  1.46 m / 4.8 ft

  Chiều rộng máy (Machine Width)

  0.74 m / 2.4 ft

  Outrigger Footprint Length

  2.13 m / 7 ft

  Outrigger Footprint Width

  2.18 m / 7.2 ft

  Platform Dimension A

  0.66 m / 2.2 ft

  Platform Dimension B

  0.66 m / 2.2 ft

  Platform Height

  12.42 m / 40.7 ft

  Wheel Size - Rear

  25 x 5 cm

   

  Reach

  Chiều cao sàn (Platform Height)

  12.42 m / 40.7 ft

  Chiều cao làm việc (Working Height)

  14.42 m / 47.3 ft

   

  Performance

  Outriggers Up Max Lift Height

  12.44 m / 40.8 ft

  Outriggers or Stabilizers

  Yes

  Tải trọng (Platform Capacity)

  135 kg / 297.6 lb

   

  General

  Khối lượng máy (Machine Weight-AC)

  499 kg / 1100.1 lb

  Machine Weight-DC

  558 kg / 1230.2 lb

   

 • Dịch vụ